HiddenFields

BPMS

BPM

BPM یا مدیریت فرایند های کسب و کار یک پروسه ی مدیریتی است که هدف این پروسه بهبود فرایندهای یک شرکت است و در برگیرنده تکنیک ها، متدها، مفاهیم، پیکربندی ها، نظارت، اجرا و تجزیه و تحلیل فرایندهای کسب و کار می‌باشد.

BPM نقطه اوج مدیریت کسب و کار و یکی از پیشرفت های مهم دنیای کسب و کار در طی دو دهه اخیر می باشد. بهبود فرایندهای کسب و کار، یک کسب و کار را از زوایای مختلف به سوی موفقیت و پیشرفت هدایت می‌کند و باعث نظم و یکپارچگی سیستم های یک سازمان می‌شود.

BPMN

BPMN مجموعه ای از استانداردهای مدل سازی برای فرایندهای کسب و کار است که درواقع می‌توان آن را یک زبان نمادین برای مدل سازی دانست که فرایندهای کسب و کار با استفاده از آن مدل سازی شوند.

شرکت طرح و پردازش فرا رایانه از نرم افزار visual paradigm برای مدل کردن استفاده می کند .

BPMS

BPMS ابزارهایی هستند که عمل آن‌ها بر اساس نماد های BPMN است. ابزارهای BPMS اجرای مدل های BPMN را به صورت مرحله به مرحله و گام به گام انجام می‌دهد. پس از اینکه یک فرایند در visual paradigm مدل گردید اطلاعات آن Export  و در در BPMS  فرا رایانه فراخوانی و از طریق کانفیگ هایی که برای آن در نظر گرفته شده است ، قوانین تجاری و فرم های موجود را به آن ارتباط دهید .

بعد از پیاده سازی مدل ، همه مراحل آن با استفاده از ابزارهای BPMS اجرا و سوابق آنها جهت بهینه سازی و کنترل نگهداری می شود .

شرکت طرح و پردازش فرا رایانه برای پیاده سازی BPMS  از BPMN.io  برای UI  و از Oracle  برای پیاده سازی و توسعه Engine  آن استفاده کرده است .