HiddenFields

آموزش فرا رایانه

توسعه روزافزون دانش مدیریت و رشد تکنولوزی های جدید باعث پیچیدگی فرایندهای کسب کار شده و در چنین شرایطی علاوه بر نرم افزار کارآمد ، واحد آموزش هم از اهمیت بسزایی برخوردار است .بگونه ای که فرایند آموزش نرم افزار و بکارگیری آن امروزه یکی از پایه‌های اساسی توسعه کسب و کار شده‌است و اهمیت روزافزونی پیدا کرده‌است و

واحد آموزش فرا رایانه با ابزارهای آموزشی زیر :

  1.  برگزاری دوره های آموزش مجازی نرم افزارهای فرا رایانه  
  2.  تولید محتوای آموزشی بصورت Pdf  و کتاب  
  3.  ویدئو های کوتاه آموزشی از قسمت های مختلف نرم افزار  
  4.  راهنمای آنلاین نرم افزار  
  5.   راه حل های پیشنهادی کاربران  

در تلاش است تا با بکارگیری بهینه ای از نرم افزار ها در سازمانها ،  اثر بخشی مناسبی در توسعه کسب و کار آنها ایجاد کند .