HiddenFields

FIRST_POSITION_REGION

SECOND_POSITION_REGION

لیست قیمت محصولات

برای تهیه راهکارهای نرم افزاری یکی از مواردی که حائز اهمیت میباشد قیمت نرم افزار است. لیست قیمت راهکارهای ویندوزی و وب فرارایانه به تفکیک ماژول های آن قابل مشاهده است.

پشتیبانی 8/17

مرکز پشتیبانی فرارایانه به منظور ارائه خدمات هر چه بهتر به شما مشتریان بزرگوار پیاده سازی شده است. با استفاده از این سیستم درخواست های شما بزرگواران بصورت متمرکز و منظم ثبت و در اسرع وقت پاسخگویی و رفع خواهد شد .

Cloud ERP

ERP فرا رایانه یک نرم افزار کاربردی جامع ، استاندارد و شامل مجموعه ای از ماژول‌های یکپارچه، آماده و قابل تنظیم و پیکربندی بر اساس نیازهای پویای سازمان‌ها است. ERP فرا رایانه ابزار جدید و تکامل یافته سیستم‌های اطلاعات مدیریت فرا رایانه می باشد .ما تلاش می کنیم تا با پیاده سازی ERP فرا تا تمام فرآیندهای سازمان را به صورت یکپارچه و با نگرش فرآیندی با یکدیگر مرتبط نماییم .

Business Intelligence

فرایند هوش تجاری شرکت طرح و پردازش فرا رایانه عنوان یک راهکار مناسب به کمک سازمان ها می آید تا پس از جمع آوری داده ها از منابع درونی و برونی سازمان، در سریع ترین زمان داده ها را به صورت یکپارچه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. و با امکان دسترسی بی‌واسطه به داده‌ها و با ارائه گزارشات و داشبوردهای مناسب به  تصمیم گیرندگان و همینطور کارکنان کمک میکند که تصمیمات سریع تر و دقیق تر اتخاذ کنند .

BPMS

BPMS ابزارهایی هستند که عمل آن‌ها بر اساس نماد های BPMN است. ابزارهای BPMS اجرای مدل های BPMN را به صورت مرحله به مرحله و گام به گام انجام می‌دهد. شرکت طرح و پردازش فرا رایانه برای پیاده سازی BPMS  از BPMN.io  برای UI  و از Oracle  برای پیاده سازی و توسعه Engine  آن استفاده کرده است .

THIRD_POSITION_REGION

سامانه مؤدیان مالیاتی

منابع انسانی

مالی

بازرگانی

FOURTH_POSITION_REGION

FIFTH_POSITION_REGION